پاراگرافی از کتاب حافظ خوانی خصوصی اثر علیرضا محمودی ایرانمهر

#مردی كه امروز عاشقش میشی زن‌های زيادی ازش #متنفرن، #زنی كه امروز دوست داشتنش رو كشف می‌کنی و زندگيت رو زيبا می‌کنه پارسال زندگی مرد ديگه‌ای رو #نابود كرده، #سربازی كه توی سنگر تو نارنجک میندازه و منتظره صدای تكه تكه شدن بدنت رو بشنوه توی خونه بچه‌ سه ساله‌ای داره كه بهش میگه #بابا، اتاق نيمه تاريک #خونه‌ای قديمی كه حالت ازش بهم می‌خوره محل #زيباترين #خاطرات آدمی ديگه است...

شايد خيلی #احمقانه به نظر بياد عزيزم، ولی #زندگی بيش از اين كه خودش معنی داشته باشه، از جايی كه تو بهش #نگاه می‌كنی #معنی پيدا می‌كنه...

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#عليرضا_محمودی_ايرانمهر

#حافظ_خوانی_خصوصی