پاراگرافی از #کتاب در باب حکمت زندگی آرتور شوپنهاور

بهتر است هرگاه #شادی #دق‌الباب می‌کند، به جای اینکه مکرر شک کنیم که آیا ورودش جایز است یا نه..؟

همه درها را به رویش بگشاییم، زیرا شادی هیچگاه #بی‌موقع نمی‌آید!

#شک ما در این مورد به این دلیل است که می‌خواهیم بدانیم که آیا از هر نظر موجبی برای #خوشنودی داریم یا نه، مبادا که شادی، افکار #جدی و #نگرانی‌های مهم ما را مختل کند؛ اما معلوم نیست که با این #افکار و #نگرانی‌ها چه چیزی را می‌توان #بهتر کرد؛ در حالی که شادی سودی بلافاصله دارد.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#در_باب_حکمت_زندگی

#آرتور_شوپنهاور