نوشته‌ای از #مسعود_لعلی

#شادابی، #نشاط، #لذت بردن از زندگی و هدفمندی، مستلزم داشتن شخصیت سالم است. همه در تلاشیم تا شخصیت‌های سالمی در زندگی داشته باشیم، اما تاکنون اندیشیده‌اید که چه فردی از شخصیت سالم برخوردار است؟

از نظر گوردون آلپورت افراد سالم در سطح معقول و #آگاه عمل می‌کنند. آن‌ها از قید و بندهای گذشته آزادند، از نیروهایی که هدایتشان می‌کند کاملا آگاه‌اند و می‌توانند بر آن‌ها چیره شوند.

از نظر آلپورت، انسان‌های سالم نیاز مداومی به تنوع و #احساس و درگیری تازه دارند. کارهای روزمره و عادی را کنار می‌گذارند و در جستجوی تجربه‌های تازه هستند، #ماجراجو هستند، #خطر می‌کنند و چیزهای تازه کشف می‌کنند.