پاراگرافی از کتاب کافکا در کرانه اثر هاروکی موراکامی

چیزی که نمی‌توانم #تحمل کنم آدم‌های #توخالی است.

وقتی با آن‌ها روبرو می‌شوم نمی‌توانم تحملشان کنم و آخرش حرف‌هایی را می‌زنم که #نباید بزنم.

#تنگ نظرهای عاری از #تخیل، #مدارا نکردن، #نظریه‌های بریده از واقعیت، #اصطلاحات توخالی، #آرمان‌های عاریتی، #نظام‌های انعطاف ناپذیر، این‌ها چیزهایی هستند که واقعاً باعث #ترسم می‌شوند. آنچه راستی راستی ازش می‌ترسم و بیزارم.

دلم می‌خواست می‌توانستم به اینجور آدم‌ها #بخندم، اما نمی‌توانم...!

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#کافکا_در_کرانه

#هاروکی_موراکامی