پاراگرافی از کتاب سلوک اثر محمود دولت آبادی

عجیب‌ترین #خوی آدمی این است که می‌داند فعلی بد و آسیب‌رسان است، اما آن را انجام می‌دهد، به کرات هم.

هر آدمی دانسته و ندانسته به نوعی در لجاجت و #تعارض با خود به سر می‌برد و هیچ دیگری ویرانگرتر از خود آدمی نسبت به خودش نیست.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#سلوک

#محمود_دولت_آبادی