پاراگرافی از #کتاب جاودانگی اثر میلان کوندرا

فقط #زندگی در #جهانی را تصور کن که در آن #آیینه نباشد. تو درباره صورتت #خیالبافی می‌کنی و تصورت این است که صورتت #بازتاب آن چیزی است که در درون تو است. و بعد وقتی #چهل ساله شدی، کسی برای اولین بار آیینه‌ای در برابرت می‌گیرد. #وحشت خودت را مجسم کن! تو صورت یک #بیگانه را خواهی دید و به روشنی به چیزی پی خواهی برد که قادر به پذیرفتنش نیستی: #صورتِ تو، خودِ تو نیست.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#جاودانگی

#میلان_کوندرا