نوشته‌ای از #دبی_فورد

شما هر روز می‌توانید #بی‌تفاوت باشید و #سرنوشتتان را به دست باد بسپارید یا #زندگی خود را #نیرومندانه در جهت #رویاهایتان پیش ببرید. «این یک #نمایش موقتی نیست، بلکه زندگی شماست.»

یا شما از #فرصت زندگی خود نهایت را می‌برید یا با این #افسوس که چرا انتخاب‌های متفاوتی انجام ندادید، به #خاک سپرده می‌شوید...

«داشتن رویا و هدف به ما کمک می‌کند تا بدانیم لازم است چه انتخاب‌هایی داشته باشیم.»