پاراگرافی از کتاب واهمه‌های بی‌نام و نشان اثر غلام‌حسین ساعدی

هر كسی حق داره برای #زندگی خودش #تصميم بگيره، اين اصليه كه همه #قبول دارن، يعنی هيچ‌كس تو اين دنيا #وصی و #قيم لازم نداره .

اما يه چيزای ديگه‌ام هست، آدم تنها واسه خودش زندگی نمی‌كنه، اگه غير اين بود كه حرفی نداشتيم، اما #ديگرونم هستن، اونايی كه آدم به اون #دل بسته‌س، يا اونايی كه به آدم دل بسته‌ان ، به هر صورت ديگرونم بايد در نظر گرفت، بی‌اعتنايی به #ديگران، فكر نمی‌كنم تنها وسيله #راحتی و #رهايی باشه.

#کانال_سخنان_ناب

#واهمه‌های_بی‌نام_و_نشان

#غلام‌حسين_ساعدی