پاراگرافی از کتاب پلی به سوی جاودانگی اثر ﺭﯾﭽﺎﺭﺩ ﺑﺎﺥ

واقعیت این است که ما همگی در این سیاره، #تنها هستیم.

هرکدام از ما کاملا تنهاییم و هرچه زودتر این #حقیقت را بپذیریم،به نفعمان خواهد بود.

بسیاری از مردم تنها #زندگی می‌کنند،چه #ازدواج کرده باشند و چه #مجرد باشند.

بدون #هیچ یافتنی، همیشه در #جستجو بوده‌اند…

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#پلی_به‌سوی_جاودانگی

#ریچارد_باخ