پاراگرافی از کتاب تجربه‌های معنوی( سفر) اثر نیکوس کازانتزاکیس

به #انسان‌ها نگاه کن و دل بسوزان.

به #خودت در میان آدم‌ها نگاه کن

و به حال #خویش دل بسوزان.

در غروب پرابهام #زندگی،

#کورمال، کورمال، یکدیگر را

لمس می‌کنیم، می‎پرسیم،

گوش می‌دهیم و برای کمک

#فریاد می‌کشیم، ما می‌دویم.

می‌دانیم به سوی #مرگ می‌دویم،

اما نمی‌توانیم بایستیم، ما فقط می‌دویم.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#تجربه‌های_معنوی( سفر)

#نیکوس_کازانتزاکیس