پاراگرافی از #کتاب مردی که می‌خندد اثر ویکتور هوگو

همه ما #نابینائیم،

هر کداممان به نوعی

آدم‌های #خسیس نابینا هستند چون فقط #طلا را می‌بینند،

آدم‌های #ولخرج نابینا هستند چون امروزشان را می‌بینند،

آدم‌های #کلاهبردار نابینا هستند، چون #خدا را نمی‌بینند،

آدم‌های شرافتمند نابینا هستند، چون #کلاهبردارها را نمی‌بینند،

خود من هم نابینا هستم چون حرف می‌زنم اما نمی‌بینم که شما گوش‌هایی شنوا ندارید.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#مردی_که_می‌خندد

#ویکتور_هوگو