پاراگرافی از کتاب گزارش یک مرگ اثر گابریل گارسا مارکز

روزی که از #قصاب‌ها پرسیدم نکند شغل #سلاخی نوعی ارتباط با #آدم‌کشی داشته باشد، به صراحت گفتند: «وقتی #حیوانی را می‌کشیم، جرأت نمی‌کنیم در #چشمانش نگاه کنیم.» یکی از آن‌ها به من گفت که نمی‌تواند #گوشت حیوانی را که خودش کشته، بخورد. دیگری اقرار کرد که نمی‌تواند #گاوی را که از قبل می‌شناخته بکشد، خصوصاً اگر #شیر آن گاو را هم خورده باشد.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#گزارش_یک_مرگ

#گابریل_گارسیا_مارکز