پاراگرافی از #کتاب زندگی گذران اثر کرستین بوبن

من فکر می‌کنم که برای #زنده بودن، آدم باید حداقل یک بار #نگاه کرده باشد، حداقل یک بار به او #عشق ورزیده باشد، حداقل یک بار از خود بیخود شده باشد...

و بعد از آن، وقتی آن چیز به شما داده شده باشد، دیگر می‌توانید #تنها باشید، تنهایی هم بد نیست. حتی اگر هیچ‌کس #اغوایتان نکند، حتی اگر هیچ‌کس به شما عشق نورزد، حتی اگر دیگر هیچ‌کس به شما نگاه نکند، آن چیزی که داده شده است واقعاً داده شده است، یک بار برای همیشه بوده است.

در چنین لحظه‌ای است که می‌توانید چونان پرستویی که به سوی آسمان به #پرواز در می‌آید، به سوی تنهایی بروید.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#زندگى_گذران

#کریستین_بوبن