پاراگرافی از کتاب طبل حلبی اثر گونتر گراس

رابطه‌ آدم بزرگ‌ها با ساعتشان بسیار عجیب و کودکانه است.

البته من هرگز از این کیفیت سر در نیاورده‌ام چون خودم هیچوقت کودک نبوده‌ام.

با این همه ساعت شاید عالی‌ترین اختراع آدم بزرگ‌ها باشد؛

اما حقیقت این است که همان‌قدر که آدم بزرگ‌ها توانایی نوآوری دارند و با پشتکار و نیروی نامجویی و نیز مقداری یاری‌ بخت گاهی موفق هم می‌شوند

که چیزی درست کردند که بر زمانشان نشان گذاشت

خود بنده آن می‌شوند...!

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#طبل_حلبی

#گونتر_گراس