پاراگرافی از #کتاب برهوت عشق اثر فرانسوا موریاک

همه‌ی ما توسط کسانی که #دوست‌مان داشته‌اند ساخته و باز ساخته شده‌ایم.

ما اثر افراد اندکی هستیم که در #عشق‌شان به ما #سماجت به خرج داده‌اند.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#برهوت_عشق

#فرانسوا_موریاک