پاراگرافی از #کتاب جستارهایی در باب عشق اثر آلن دوباتن

حتی اگر #زیبا و #ثروتمند هستیم،

نمی‌خواهیم که ما را به دلیل این چیزها #دوست بدارند،

چون اگر این خصوصیات از بین بروند، #عشق به همراهش می‌رود.

من ترجیح می‌دهم که شما از #ذهنم تعریف کنید و نه از #چهره‌ام،

و اگر مجبور باشید در آن صورت ترجیح می‌دهم در مورد #لبخندم اظهار نظر بکنید تا #دماغم.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#جستارهایی_در_باب_عشق

#آلن_دوباتن