پاراگرافی از #کتاب نامه به فلیسه اثر فرانتس کافکا

تنها #شادی‌ام این است که هیچ‌کس نمی‌داند کجا هستم.

کاش می‌توانستم همین را تا #ابد کش بدهم، خیلی دلخواه‌تر از #مرگ است.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#نامه_به_فلیسه

#فرانتس_کافکا