پاراگرافی از کتاب کلاه کلمنتیس اثر #میلان_کوندرا

مردم همیشه فریاد می‌زنند که می‌خواهند #آینده بهتری بسازند. این حقیقت ندارد. آینده خلائی بی‌احساس است که به درد هیچکس نمی‌خورد. #گذشته آکنده از زندگی است، ریشخندمان می‌کند. به ما اهانت می‌کند و ما را وسوسه می‌کند تا آن را نابود کنیم یا رنگ تازه‌ای به آن بزنیم.

مردم فقط به این دلیل می‌خواهند اربابان آینده باشند تا گذشته را تغییر دهند. می‌جنگند تا به تاریک خانه‌هایی راه یابند که در آن‌ها عکس‌ها را دستکاری و زندگینامه‌ها و تاریخ‌ها را بازنویسی می‌کنند.