پاراگرافی از کتاب اروین یالوم روان درمانگر قصه‌گو اثر روتلن جاسلسن

تمامی #انسان‌ها باید #معنایی در #زندگی بیابند

با این که هیچ معنایی #مطلق نیست

و #هیچ معنایی هم برایمان تعیین نشده است.

ما خود جهان #خویش را می‌سازیم و خود باید #پاسخگو باشیم

که چرا زندگی می‌کنیم و #چطور باید زندگی کنیم.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#اروین_یالوم_روان_درمانگر_قصه_گو

#روتلن_جاسلسن