نوشته‌ای از #جيم_ران

اگر می‌خواهی بیشتر داشته باشی، باید به بیشتر تبدیل شوی. #موفقیت چیزی نیست که بخواهی به دنبال آن بگردی. هر چیزی را تعقیب کنی، از تو دوری خواهد کرد. همانند تلاش برای گرفتن پروانه‌هاست. موفقیت، چیزی است که با تبدیل شدن به شخصیتی که می‌خواهی، به‌دست می‌آید.