پاراگرافی از کتاب از طرف او اثر #آلبا_دسس_پدس

هیچ‌کس هرگز کاملا #آزاد نیست!

آزادی بشر درست چند ساعت بعد از تولد از او سلب می‌شود.

از همان لحظه‌ای که برای ما اسمی می‌گذارند

و ما را به خانواده‌ای نسبت می‌دهند، دیگر فرار غیرممکن می‌شود.

قادر نیستیم زنجیر را پاره کنیم

و آزاد باشیم.

ساختمان بزرگ اداره ثبت اسناد #زندان ماست.

همه ما لابه لای اوراق آن کتاب‌ها له شده‌ایم...!