در دل تاریک جنگل شیر_غران را چه باک
آفتابی گر نباشد، باد و باران را چه باک 
عشق در دل جاودان و پرچم اندر اهتزار
س�

در دل تاریک جنگل #شیر_غران را چه باک

آفتابی گر نباشد، باد و باران را چه باک

عشق در دل جاودان و پرچم اندر اهتزار

سنگ بارد، سیل آید، #ابر_طوفان را چه باک

💙⛈💙 دیدار عاشقانه ما

امروز ساعت ۱۶:۰۰

ورزشگاه سردار جنگل

داماش گیلان - سردار بوکان

#ما_برمیگردیم

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

@RadioDamash 👈 کلیک کنید