عکس ماهواره‌ای از ورزشگاه شهید دکتر #عضدی رشت در سال ۲۰۰۵

عکس ماهواره‌ای از ورزشگاه شهید دکتر #عضدی رشت در سال ۲۰۰۵

در این زمان نه تنها سکوهای روبروی جایگاه ویژه تخریب نشده بودند بلکه هنوز این #ورزشگاه به صندلی مجهز نشده بود و تماشاگران بر روی سکوهای بتنی به تماشای بازی‌های تیم فوتبال #داماش (استقلال #رشت و پگاه آن زمان) می‌نشستند.