عکس هوایی از فاز دوم خیابان معلم، میدان سرگل و شهرک فرهنگیان رشت در سال ۲۰۰۵

عکس هوایی از فاز دوم خیابان معلم، میدان سرگل و شهرک فرهنگیان رشت در سال ۲۰۰۵

هیچ اثری از فاز دوم خیابان #معلم و میدان #سرگل در سال ۲۰۰۵ وجود ندارد. شهرک فرهنگیان هم چیزی جز چند کوچه خاکی نبود!

امروزه این منطقه به یکی از گران‌ترین مناطق شهر #رشت تبدیل شده است.

میدان #جهاد در گوشه بالا سمت چپ عکس مشخص است.