شباهت به انگلیسی

از هر ۱۰ لغت روسی، یکی از آن ها شباهت زیادی به نسخه #انگلیسی خود دارد. به عنوان مثال، «проблема» با تلفظ «problema» معنای مشابه با «problem» (#مشکل) دارد. «кофе» با تلفظ «kofi» نیز همان معنای «Coffee» (#قهوه) را می‌دهد.