طولانی بودن برخی از کلمات در زبان روسی

در زبان #روسی برخی از کلمات بسیار طولانی هستند. به عنوان مثال کلمه #نرم‌افزار که معادل #انگلیسی آن #Software است، در #زبان روسی به این شکل نوشته می‌شود:

Програ

طولانی بودن برخی از کلمات در زبان روسی

در زبان #روسی برخی از کلمات بسیار طولانی هستند. به عنوان مثال کلمه #نرم‌افزار که معادل #انگلیسی آن #Software است، در #زبان روسی به این شکل نوشته می‌شود:

Программного обеспечения

سعی کنید با چیزهایی که تا حالا آموختید این کلمه را بخوانید.

اگر بخواهیم به صورت کلمه به کلمه عبارت فوق را معنی کنیم معادل فارسی آن «حصول اطمینان از برنامه» خواهد بود.

اگر نتونستید این کلمه را تلفظ کنید می‌تونید با مراجعه به مترجم #گوگل به تلفظ آن گوش دهید.

https://translate.google.com/#en/ru/Software