در زبان #روسی حروف به دو دسته #صامت و #مصوت تقسیم می‌شوند. (همانند #فارسی و #انگلیسی)

مصوت‌ها عبارت اند از: а, о, у, е, ё, ю, я, и, й, ы

در برخی از کتب دستور زبان روسی й «نیم مصوت» نامیده می‌شود.

صامت‌ها عبارت اند از: б, в, г, д, ж, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х.

صامت‌ها و مصوت‌ها هرکدام به دو نوع تقسیم می‌شوند که در جلسات آینده بیشتر با آن‌ها آشنا خواهید شد.