یکی از منابع بسیار خوب آموزش زبان #روسی فایل‌های #صوتی است که به #زبان انگلیسی تهیه شده‌اند. چنانچه به زبان #انگلیسی تسلط نسبی دارید به راحتی می‌توانید توسط این فایل‌های صوتی زبان روسی را در حد #مکالمه روزمره یاد بگیرید.

فایل‌هایی که در این پست برای شما در نظر گرفته شده است جمعا ۳۰ عدد است که به منظور سهولت در ۴ قسمت در نظر گرفته شده اند.

در این پست می‌توانید قسمت دوم فایل‌های صوتی آموزش زبان #روسی را #دانلود کنید.

برای پیدا کردن و دانلود بقیه قسمت‌ها هشتگ #آموزش_زبان_روسی_به_کمک_فایل_صوتی را دنبال کنید.