در به کار گیری کلمه آبی در زبان #روسی دقت کنید

در به کار گیری کلمه آبی در زبان #روسی دقت کنید

این #زبان رنگ آبی را به دو بخش کاملا مجزا تقسیم می‌کند: синий (تلفظ سینی) به معنای آبی تیره و голубой (تلفظ گولوبوی) به معنای #آبی روشن. ظاهرا آن‌ها این دو #رنگ را به طور دقیق‌تر از هم تفکیک می‌کنند، اما این موضوع تنها در زبان به چشم می خورد. جالب این جاست که زبان یاد شده این قابلیت را دارد، اما برخی زبان‌ها حتی نمی‌توانند بین #سبز و آبی تفاوت قائل شوند.