در #زبان #روسی نحوه نوشتن حروف به صورتی دستی با نحوه نوشتن حروف به صورت #ماشینی (#تایپی) بسیار متفاوت است. برخی #حروف در این ۲ حالت شکلی کاملا متفاوت دارند!

تصویر بالا #تفاوت حروف‌ها در حالت نوشته شده توسط دست و #تایپ شده توسط #کامپیوتر را نشان می‌دهد.