برای یادگیری نوشتن با خط روسی از کجا شروع کنیم؟

یادگیری #خط #روسی نسبتا کار سختی است و خیلی‌ها با دیدن کاراکترهای روسی دچار سر درد می‌شوند!

بهترین روش برای یادگیری خط روسی در #ایران استفاده از کتاب «رسم الخط زبان روسی» است. این #کتاب توسط «ی. ن. #سوکولووا» نوشته شده و توسط «علیرضا عاملی» #ویرایش گردیده است.

با تهیه این کتاب می‌توانید یاد بگیرید که چطور به زبان روسی بنویسید. یکی از ویژگی‌های مثبت این کتاب این است که نیازی به دفتر جداگانه برای #تمرین نخواهید داشت.