#تاجیکستان کشوری فارسی زبان با جمعیتی در حدود ۸ میلیون نفر است. #زبان مردم این #کشور #فارسی است اما بر خلاف #ایرانی‌ها و #افغان‌ها، مردم این کشور از خط #سرلیک برای #خواندن و #نوشتن استفاده می‌کنند.

#تاجیکستان کشوری فارسی زبان با جمعیتی در حدود ۸ میلیون نفر است. #زبان مردم این #کشور #فارسی است اما بر خلاف #ایرانی‌ها و #افغان‌ها، مردم این کشور از خط #سرلیک برای #خواندن و #نوشتن استفاده می‌کنند.

خط سرلیکی که در تاجیکستان مورد استفاده قرار می‌گیرد بسیار مشابه با خط سرلیک زبان #روسی است!

به عبارتی شما با یادگیری ابتدایی زبان روسی و الفبا سرلیک قادر خواهید بود که با ۸ میلیون نفر انسان جدید ارتباط برقرار کرده و #کالا، #خدمات، #فرهنگ و... خود را به آن‌ها عرضه کنید و همچنین از #محصولات و #دانش آن‌ها بهره‌مند گردید.