شِر و وِر
شِر و وِر

شِر و وِر

این تصویری از سایت «صندوق نفت» Oljefond در #نروژ است!

رقم موجود در صندوق را آن بالا بصورت بروز در برابر همه به طور شفاف قرار داده و در پایین آن نوشته است: «برای شما و برای نسل‌های آینده»

موجودی صندوق #نفت نروژ، همین امروز قریب ۹ تریلیارد کرون،‌ یا یک تریلیارد #دلار آمریکاست! رقمی شگفت‌آور برای …

دیشب دیر اومدم خونه..

بابام گفت کجا بودی آواره بدبخت؟؟

گفتم خونه دوستم.

ورداشت به ۱۰ تا از دوستام زنگ زد..

دمشون گرم هر ۱۰ تاشون گفتن خونه ما بود.. …

احساس نمی‌کنید این آدم داره تو این مملکت حروم میشه؟! 😐

اگر اعلام کنند هر شخصی در خانه خودش هنگام #استحمام و یا شست و شو شیر #آب را باز بگذارد از این طریق آب سدها خالی می‌شود و #سیل پشت #سد می‌ماند و حجم آب در کشور تقسیم می‌شود!

ﺷﻤﺎ ﯾﺎﺩﺗﻮﻥ ﻧﻤﯿﺎﺩ، ﮔﻞ ﮔﻞ ﮔﻞ ﺍﻭﻣﺪ ﮐﺪﻭﻡ ﮔﻞ؟ ﻫﻤﻮﻥ ﮐﻪ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮕﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﭘﺮﮐﻬﺎ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ. ﮐﺪﻭﻡ ﮐﺪﻭﻡ #ﺷﺎﭘﺮﮎ؟ ﻫﻤﻮﻥ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺑﺎﻟﺶ ﺧﺎﻟﻬﺎﯼ ﺳﺮﺥ ﻭ ﺯﺭﺩﻩ، ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎﯼ ﻗﺸﻨﮕﺶ ﻣﯿﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ، ﻣﯿﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﺷﺎﭘﺮﮎ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ… ﺑﺎﻟﻬﺎﺷﻮ ﺯﻭﺩ ﻣﯿﺒﻨﺪﻩ… ﺭﻭﯼ ﮔﻠﻬﺎ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ… ﺷﻌﺮ ﻣﯿﺨﻮﻧﻪ، ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ

ﺷﻤﺎ ﯾﺎﺩﺗﻮﻥ ﻧﻤﯿﺎﺩ، ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻌ‌ﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ‌ﻣﻮﻥ ﻭ ﻣﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﯾﻢ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﯿ‌ﻨﻮﺷﺘﻦ: ﺁﻣﺪﯾﻢ ﻧﺒﻮﺩﯾﺪ