آیا می‌دانستید یک نوع #مار وجود دارد که در هر ثانیه بدنش نیم سانتیمتر رشد می‌کند؟! یعنی در هر ۲۰۰ ثانیه یک متر!!

اما به محض اینکه دهان مار با بدنش تماس پیدا کند می‌میرد؛ این مار تنها ماری است ک فقط توسط خودش کشته می‌شود!

این نوع مار تنها در موبایل‌های #نوکیا پیدا می‌شود؛

تشکر از اینکه متن رو با دقت …

بچه بودم یکی از فانتزیام این بود که موهام سفید بشه به خونوادم بگم ببینین از دستتون چی میکشم!

الان که ۲۵ سالمه، دونه های موی سفیدم رو میکنم تا خونوادم نبیننشون...

دِآدِآشُم آۆمدِہ میگہ فَرآنْسہ کجٍآستٌ؟

میگم پآیینْ تٌر آڒٍ آلُمآنْہ! بْیچآرہ آینْقدِ خــنْـدِیـدِ یآدِشُ رفَتٌ آۆمدِہ بْۆدِ دِنْبْآلُ آچآر فَرآنْسہ! 😂😂😂😅