«افسانه ژاپونیِ #پوینچیانا» 🎎🌑

طبق این #افسانه استرالیایی یک زن جوان توسط یک ماهیگیر #ژاپنی مورد #تجاوز قرار می‌گیرد. زمانی که او متوجه می‌شود که #حامله است ترسیده و خودش را از یک #درخت «پوینچیانا» حلق آویز می‌کند. از آن زمان #روح او به عنوان یک زن زیبا برای مردان در آن منطقه ظاهر می‌شود. اما همین که مردان به او نزدیک می‌شوند او به یک #هیولا تبدیل شده، آنها را تکه پاره کرده و روده‌هایشان را می‌خورد!

اگر شجاع هستید در یک #شب تاریک و بدون ماه سه بار بچرخید و نام او را صدا بزنید، اگر او احضار شود با صدای بلند جیغ می‌کشد و شما را باخبر می‌کند.