دکتر حسن #روحانی لحظاتی قبل دستور سریع این اقدامات جهت اجرای خواسته‌های بحق #مردم را صادر فرمودند:

۱- دستگیری تمام مفسدان #اقتصادی بدون هرگونه اغماض و در نظر گرفتن شغل و منصب آن‌ها

۲- تشکیل یک #دادگاه ویژه برای پرونده آن‌ها و باز پس‌گیری تمام اموال آن‌ها

۳- برکناری تمام وزیران ودست اندرکارانی که بیش از ۶۰ سال سن دارند و سالیان دراز بر مسند #وزارت و #مدیریت در مملکت بوده اند بدون هرگونه استثنا

۴- واگذار کردن تمام ارگان‌های موازی به وزارتخانه‌ها

۵- بررسی پرونده‌های مفاسد که در چند سال گذشته با نفوذ #سیاسی منجر به رای ضعیف شده

۶- رفع #فیلتر تمام شبکه‌های اجتماعی در کمتر از ۲۴ ساعت

۷- بازنشسته کردن اجباری تمام کارمندان و مدیرانی که خدمت آنها به سی سال رسیده و #استخدام و جایگزین کردن جوانان جویای کار بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی و #اجتماعی

۸- #آزاد شدن واردات خودرو با تعرفه گمرکی پایین و برخورد جدی با متخلفین شرکت‌های خودروسازی داخلی

۹- فراخوانی ۳۵ درصد از دیپلمات‌ها و کارمندان سفارتخانه‌های خارج از کشور و قطع بودجه آن‌ها

۱۰- در نظر گرفتن حداقل ماهیانه یک ملیون تومان برای کارگران بیکار

۱۱- پرداخت کلیه مطالبات مردم از بانک‌ها و موسسات مالی طی بیست روز

۱۲- پرداخت مطالبات کلیه پیمانکاران (#دولتی و یا وابسته به نهادهای دولتی)

همه این‌ها را دیشب داشتم در #خواب می‌دیدم که یکدفعه بابام بیدارم کرد گفت پاشو پاشو #دلار شده ده هزار تومن :)))