آیا می‌دانستید یک نوع #مار وجود دارد که در هر ثانیه بدنش نیم سانتیمتر رشد می‌کند؟! یعنی در هر ۲۰۰ ثانیه یک متر!!

اما به محض اینکه دهان مار با بدنش تماس پیدا کند می‌میرد؛ این مار تنها ماری است ک فقط توسط خودش کشته می‌شود!

این نوع مار تنها در موبایل‌های #نوکیا پیدا می‌شود؛

تشکر از اینکه متن رو با دقت خوندید!