بچه بودم یکی از فانتزیام این بود که موهام سفید بشه به خونوادم بگم ببینین از دستتون چی میکشم!

الان که ۲۵ سالمه، دونه های موی سفیدم رو میکنم تا خونوادم نبیننشون...