تا چند روز بعد شب های قدر هر غلطی میخواید بکنید، گناهش ثبت نمیشه، فرشته ها همه در حال دسته بندی و بایگانی توبه ها و استغفار ها هستن سرشون شلوغه