‏وقتی یه زن وسط‌ بحث یهویی گفت ok باشه

یعنی حالا جواب منطقی ندارم

ولی دلم راضی نیس،بعدأ انقد میکنمش تو چشت تا خودت بگی غلط کردم اون روز تو راست میگفتی

@wullpaper