رفیقم با۳۴کیلو وزن رفته دکتر تغذیه واسه لاغری،دکتر بش گفته داداش تو ک لباساتو دربیاری ازت فقط چنتا خاطره میمونه میخوای لاغر شی کلا هیدن شی؟

@Wullpaper