زوبونتو
زوبونتو

زوبونتو

زوبونتو یکی از بهترین توزیع‌های لینوکس است. این سیستم عامل کارایی و بهینگی را در خود جای داده است.