دزدی که خود را به شکل روح درمی‌آورد

#سارقی در #ایتالیا با پوششی شبیه به یک #روح از منزل #سالمندان #دزدی می‌کرد.

یک سارق نقاشی‌های قدیمی مربوط به قرن 18 را در شهر #پاویا ایتالیا با شیوه‌ای عجیب به سرقت برده است.

او در بین ماه‌های جولای تا اکتبر چند #نقاشی #ارزشمند را با انداختن یک پارچه سفید به روی خود از منزل شهروندان سالمند به سرقت برده است.