دنیای پیامک
دنیای پیامک

دنیای پیامک

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد ؛

مگر به " فهم و شعور " ؛

مگر به " درک و ادب " ؛

مهربانان …

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده را بگیرد و او را بلند کند ! …

اتفاقی جالب در ردیف بودن اعداد

این شنبه‌ای که میاد ساعت ۵ و ۴۳ دقیقه و ۲۱ ثانیه؛ تنها وقتی هست که تمام اعداد کنار هم قرار میگیرن و هر ۱۰۰ سال فقط یکبار اتفاق می‌افتد.

میشه:

۵:۴۳:۲۱ ؛ ۹۸/۷/۶ …

🔺آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانش آموزان آملی در مدرسه ای #متفاوت در #آمل

🔺مدرسه پیش دبستانی و دبستانی راه نور #آمل با آغاز هفته دفاع مقدس و به عنوان اولین مرکز آموزشی کلاس کارآفرینی با شعار #یک_کودک، #یک_کارآفرین به استقبال مهر رفت

جزییات آشنایی با این مدرسه در 👇👇👇

💟ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ؟ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ...

💟آﺭﺍﻣﺶ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ؟ ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻦ فقط به او گوش کن...

💟ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ؟ خودت را با کسی مقایسه نکن... …

ﺭﻭﯼ ﻭﯾﺘﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷﯽ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺭﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ:

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﻫﺎ ﺭﺍ ...

ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ…

ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ …

ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ "ﮐﻼ‌ﻡ" ﻣﻄﺮﺡ ﮐﻨﯿﺪ، …