دنیای پیامک
دنیای پیامک

دنیای پیامک

ﺭﻭﯼ ﻭﯾﺘﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷﯽ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺭﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ:

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﻫﺎ ﺭﺍ ...

ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ…

ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ …

ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ "ﮐﻼ‌ﻡ" ﻣﻄﺮﺡ ﮐﻨﯿﺪ، …

گاهی باید کوله بارِ سنگینِ کارهای نصفه و نیمه و حرفهای ناتمام را رها کرد...

دلمشغولی ها را کمتر مرور کرد...

بی خیالِ گلایه های تمام نشدنی از زمین و زمان شد!

کمی بیشتر امید و هیجان؛ در تک تکِ گلدانهای کٌنجِ پنجره کاشت و مراقبشان بود؛ با ناز و نوازش،با انرژیِ حرفهای دلنشین!

به فکرِ خستگیِ آدمها بود و …

🔹مداحی که پاکت نمی‌گیرد!

🔸یادی کنیم از حسین‌فخری که وجهی در قبال مداحی نمی‌گیرد. و اگر هدیه‌ای به او داده شود،برمی‌گرداند و دیگر به آن‌جا نمی‌رود!

🔹او از مشهورترین مداحان زمان جنگ است با چهره‌ای خیس از اشک و صدایی بُغض‌آلود. حنجره‌اش را اول در جنگ و بعد در حسینیه‌ها جا گذاشت...

التماس دعا یعنی چه ؟🙏🏻

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮسی ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﺎ ﺯﺑﺎنی ﺩﻋﺎ ﻛﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍی ﺗﺎ ﺩﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﺷﻮﺩ !

ﻣﻮسی ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩ: ﭼﮕﻮﻧﻪ؟

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﮕﻮ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺩﻋﺎﻛﻨﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍی ! …