تقویم نجومی #شنبه

مصادف با

1396-02-09 هجری شمسی

1438-08-02 هجری قمری

2017-04-29 میلادی

✅ امروز روز بسیار مبارکی برای شروع امر ازدواج، بنایی خانه، زراعت، تجارت، سفر و در پی نیازها رفتن است.

💠 آغاز وجوب روزه ماه رمضان

امشب:

دلیل خاصی ندارد.

❣ @bsmsq ❣