اتفاقی که تاکنون سابقه نداشت! برای نخستین بار، تلویزیون ملی روسیه در مسکو، اجرایی از "روزی تو خواهی آمد"، ساخته زنده یاد همایون خرم، ارائه کرد که همه را شیفته و مجذوب خودش کرد و اهالی روسیه بارها درخواست تکرارش را دادند! حسین نورشرق خواننده خوش صدای ایرانی که سال ها است به روسیه مهاجرت کرده، آن را خواند و باید پذیرفت که الحق و الانصاف اجرای زیبایی ارائه کرد که بر جان هر ایرانی و غیر ایرانی می نشیند! این اجرای زیبا تقدیم حضور سبزتون باشد! شما هم برای تمام موسیقی دوستان ارسال کنید!

👌👌👌👌🍁🍁🍁🍁🍁🌸