اگر ۳ مرتبه رمز عابر بانک تون را

اشتباه وارد کردید و کارت عابر بانک

از دستگاه خارج نشد ;

کافیست کلید انصراف رو بزنید سپس کلید صفر را فشار دهید کارت عابر بانک تون خارج میشود و دیگر نیاز نداری صبر کنی تا بانک باز بشه

ممکنه مسافر باشی و وقت آنرا نداشته باشی تا فردایش صبر کنی

لطفا منتشر کنید 👌

.