سخنگوی داعش رسما اعلام کرد:

تاکنون ۲۱ تیم جهت عملیات تروریستی به ایران اعزام کرده که ۱۰ تیم به علت تصادفات رانندگی و سقوط هواپیماوبرخوردقطارها کشته شده‌اند، ۷ تیم بر اثر مسمومیت‌های مختلف از قبیل آب و هوای آلوده، روغن پالم، مسمومیت مونو اکسید کربن و... کشته شده اند. و در نهایت پول و مواد انفجاری و مدارک همراه ۴ تیم باقیمانده توسط زورگیران و سارقین کلا به سرقت رفته و اعضای تیم‌ها مورد آزار سارقین قرارگرفته‌اند و... فلذا فعلا از اعزام تیم‌های جدید منصرف شده‌ایم

😂😂😂😂😂

ارسالی آقای احمدی

@bsmsq