🔹 سیاه پوش نباشید!!

👌 لباس سیاه باعث به هم خوردن تنظیم هورمون ها در خانمها و زایمانهای سخت و یا زودرس میشود!

👌 این رنگ جذب کننده مریضی و آلودگی و ناراحتی های روحی روانی است!

👌 سیستم دفاعی بدن را کاهش و احتمال ابتلا به سرطان را افزایش میدهد! سیاه دقیقا عملکردی مخالف سفید که رنگ گلبول های سفید و سیستم دفاعی بدن است دارد.

👌 رنگ سیاه سبب افزایش شدت درد علی الخصوص دردهای عصبی میشود و رخوت و سستی بدن را به همراه دارد.

👌سیاه رنگ کاهش اشتها و قوه حافظه است. پوشیدن لباس سیاه سبب کاهش میزان تولید سروتویین(انتقال دهنده عصبی) در مغز که این امر باعث افسردگی و رفتارهای خشونت آمیز و پرخاشگرانه و اختلال در خواب و سیستم گوارشی میشود !