📝 #نرگس_صرافیان_طوفان

خدایا ؛

گاهی مرا در آغوش بگیر ...

وقتی در محاصره ی مشکلاتم

و تنها پناهگاهم تویی

وقتی تمام تلاشم را کرده ام ،

خسته ام و دلم کمی سکوت می خواهد ،

کمی آرامش ، کمی تسکین ...

بی خبر از راه برس و مرا بغل کن

باور کن آدمِ جا زدن نیستم !

اما ؛

از یک جایی به بعد ،

بگو که با هم درستش می کنیم ،

از یک جایی به بعد ،

خودت برایم معجزه کن !

❤