خیارشور فله‌ای نخرید

آب سفیدی که درخیارشور فله میبینید نه عصاره سیر است نه آب‌نمک، بلکه کپک قارچی است

تولیدکنندگان خیارشور فله برای سبزماندن رنگ خیارشور از کات کبود (قاتل کبد) استفاده می‌کنند